Tento formulár bude slúžiť ako základná informácia pre výber vhodného typu a výkonu tepelného čerpadla. V prípade jeho vyplnenia (zaškrtnutím, poprípade dopísaním odpovedajúcich údajov)a zaslanie späť, navrhneme Vám v krátkej dobe pre Vás vhodný systém využitia tepelného čerpadla.

Kontaktné údaje

Firma

Zástupca

Adresa

Telefón

Mesto

Fax

E-mail

Hlavné údaje na výpočet

Mám záujem o využitie tepelného čerpadla na:

Vykurovanie - temperovanie objektu
Ohrev vody v bazéne
- objem vody   m3    
krytý, celoročne užívaný
vonkajší - sezónny
Ohrev úžitkovej vody pre   osôb

Charakteristika objektu

  novostavba

  existujúci objekt

  rodinný dom

  výrobná hala

  chata alebo rekreačná chalupa

  skleník

  iný

Tepelná strata objektu

 • pokiaľ je známa   kW
 • pokiaľ nie je známa - objekt stojí   v radovej zástavbe      samostatne
 • lokalita (pre posúdenie klimatických podmienok) 
 • zastavaný priestor
 •   m3
 • vykurovaná plocha
 •   m2
 • počet poschodí
 • vek objektu
 •   rokov
 • pôvodné stavebné konštrukcie a prípadná dodatočná izolácia objektu:

Systém vykurovania

existujúci uvažovaný
  teplovodný   - podlahové
- stenové
- stropné
- radiátormi

tepelný spád

90°C/70°C
80°C/60°C
75°C/65°C
55°C/45°C
50°C/40°C
45°C/35°C
iný:
neviem:

zdroj tepelnej energie:

- elektrická energia
- kvapalný plyn
- tuhé palivá
- zemný plyn
- propán bután

výkon tepelného zdroja

(kW)

priemerná teplota vykurovacej vody (°C)

  iný

Vami užívaná sadzba pre odber el. energie:

Vami užívaná sadzba pre odber iného zdroja tepelnej energie

Plánovaný termín realizace:

Tu prosím doplňte ďalšie údaje, ktoré považujete za dôležité, Vašu predstavu o tepelnom čerpadle a Vaše pripomienky, sťažnosti a námety