Tepelné čerpadlo ZEM – VODA

Z hľadiska odberu nízkopotenciáneho tepla zo zeme vieme tieto systémy rozdeliť na tepelné čerpadlá odoberajúce teplo z horizontálneho plošného kolektora a tepelné čerpadlá odoberajúce teplo z vertikálneho  hlbinného vrtu.

 

Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z horizontálneho plošného kolektoru využíva plastové potrubia uložené v hĺbke cca 1-2m v rozostupe cca 1m, v ktorých prúdi nemrznúca zmes. Plošný zemný kolektor vyžaduje pomerne veľkú plochu, pre výkon 10kW je potrebná plocha pozemku 250 – 350m2, v závislosti od zloženia pôdy.

Výhody:
  • nižšie investičné náklady v porovnaní s vertikálnymi hlbinnými vrtmi
Nevýhody:
  • potreba dostatočne veľkého pozemku
  • na časti pozemku, na ktorom je uložený zemný kolektor nie je možné stavať
  • ku koncu zimy pri vychladenom zemnom kolektore čiastočné zníženie výkonu


Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z vertikálnych hlbinných vrtov využíva plastové potrubia uložené vo vrte, ktorých prúdi nemrznúca zmes. Pre výkon 10kW je potrebná hĺbka vrtu približne 120 – 180m.

Výhody:

  • stabilná teplota zdroja primárneho tepla

Nevýhody:

  • pomerne vysoké investičné náklady na zhotovenie vrtov

Naše referencie

Rodinný dom Baška
tepelné čerpadlo Zem-Voda tepelného výkonu 7kW
zdroj nízkopotenciálnej energie hlbinný vrt 2 x 76m

 

 

Rodinný dom Veľký Slávkov
tepelné čerpadlo Zem-Voda tepelného výkonu 11kW
zdroj nízkopotenciálnej energie hlbinný vrt 2 x 94m


 
Je to prvý objekt na východnom slovensku, ktorý získal dotáciu VSE na tepelné čerpadlo.